Zoznam citovanej literatúry

1.
      Rampák, Z.: Variácie Júliusa Barča-Ivana, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1973, str.6

2.
      Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.361

3.
      Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.160

4.
      Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.162

5.
      Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.174

6.
      Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.172

7.
      Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.181

8.
      Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.181

9.
      Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.185

10. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.185

11. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.188

12. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.195

13. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.198

14. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.202

15. Rampák, Z.: Július Barč-Ivan. Štúdie o dramatickej tvorbe, Osveta, Martin 1972

16. Rampák, Z.: Július Barč-Ivan. Štúdie o dramatickej tvorbe, Osveta, Martin 1972, str.136

17. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.164

18. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.171

19. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.193

20. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.205

21. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.206

22. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.206

23. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.208-209

24. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.211

25. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.211

26. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.173

27. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.173

28. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.186-187

29. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.188

30. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.201

31. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.202

32. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.206

33. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.207

34. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.209

35. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.209

36. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.210

37. Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981, str.179