Zoznam použitej literatúry

Barč-Ivan, J.: Dielo II, Tatran, Bratislava 1981
Kolektív: Encyklopédia slovenských spisovateľov, Obzor, Bratislava 1984
Rampák, Z.: Július Barč-Ivan. Štúdie o dramatickej tvorbe, Osveta, Martin 1972
Rampák, Z.: Variácie Júliusa Barča-Ivana, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1973